TỊNH TRÚC GIA

TỊNH TRÚC GIA

Một cộng đồng sống và làm việc dành cho các bạn trẻ có khó khăn đặc biệt tại thành phố Huế.”

Vào năm 2009, Hiệp hội Eurasia thành lập Trung tâm bảo trợ người khuyết tật Tịnh Trúc Gia. Nơi đây vừa là một trung tâm dạy nghề, vừa là cộng đồng chung sống dành cho các bạn trẻ có khó khăn về phát triển trí tuệ. Mong muốn tiên quyết của Tịnh Trúc Gia đó là mỗi thành viên đều được sống trong một môi trường lành mạnh, có các điều kiện thuận lợi để hạnh phúc. 

Mỗi bạn đều được đào tạo nghề và phát triển nghề nghiệp sao cho phù hợp với khả năng và nguyện vọng của mình. Qua công việc ở xưởng, các bạn vừa xây dựng sự tự tin và độc lập, vừa tạo ra sản phẩm có ích cho xã hội. 

Đời sống cộng đồng ở Tịnh Trúc Gia hình thành hoàn toàn dựa trên nhu cầu của các bạn. Các hoạt động và sự kiện đều diễn ra theo nhịp điệu của ngày, của mùa và của năm; nhờ trật tự có sẵn này, các bạn cảm thấy an toàn mà vẫn tự do. Đặc trưng trong lối sống của Tịnh Trúc Gia đó là sự gìn giữ nét sống Á Đông và nét văn hoá Huế; tuy vậy, cộng đồng vẫn khéo léo chắt lọc và đổi mới theo những gì tốt và lành từ minh triết thế giới và tư tưởng hiện đại.

Với cam kết chăm sóc cho Đất Mẹ, Tịnh Trúc Gia thực hành lối sống sinh thái và làm vườn theo phương pháp Biodynamic.  

Tịnh Trúc Gia hiện cũng là một trung tâm đào tạo về trị liệu xã hội và nông nghiệp Biodynamic.