Thông tin về chính sách bảo mật

Thông tin về chính sách bảo mật

Thông tin về chính sách bảo mật

 1. Tổng quan về bảo vệ dữ liệu

Thông tin chung

Những thông tin tổng quan về việc điều gì xảy ra với thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi. Thông tin cá nhân là bất cứ thông tin nào có thể nhận diện được bạn. Thông tin chi tiết về bảo mật dữ liệu được trình bày dưới đây.

Thu thập dữ liệu trên website của chúng tôi

Ai chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu cho trang web?

Việc thu thập dữ liệu cho website do đơn vị quản lý website thực hiện. Thông tin của đơn vị quản lý website được cung cấp trong phần thông tin pháp lý của đơn vị này.

Các chúng tôi thu thập dữ liệu của bạn?

Một số dữ liệu được thu thập khi bạn cung cấp cho chúng tôi, ví dụ như dữ liệu bạn nhập trên biểu mẫu liên hệ. Các dữ liệu khác được thu thập tự động bởi các hệ thống CNTT của chúng tôi khi bạn truy cập trang web. Những dữ liệu này chủ yếu là dữ liệu kỹ thuật như trình duyệt và hệ điều hành bạn đang sử dụng hoặc khi bạn truy cập trang. Những dữ liệu này được thu thập tự động ngay khi bạn vào trang web của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để làm gì?

Một phần của dữ liệu được thu thập để đảm bảo website vận hành đúng. Dữ liệu khác có thể được sử dụng để phân tích khách truy cập sử dụng trang web như thế nào.

Bạn có quyền gì đối với dữ liệu của mình?

Bạn luôn có quyền yêu cầu thông tin về dữ liệu được lưu trữ của bạn, nguồn gốc của nó, người nhận và mục đích thu thập của nó miễn phí. Bạn cũng có quyền yêu cầu sửa nó, chặn hoặc xóa. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng địa chỉ được nêu trong thông báo pháp lý nếu bạn thắc mắc về vấn đề bảo mật và bảo vệ dữ liệu. Bạn cũng có thể nộp đơn khiếu nại với các cơ quan quản lý có thẩm quyền.

Khi truy cập trang web của chúng tôi, các phân tích thống kê có thể được thực hiện về hành vi lướt web của bạn. Điều này xảy ra chủ yếu bằng cách sử dụng cookie và phân tích. Việc phân tích hành vi lướt web của bạn thường ẩn danh, tức là chúng tôi sẽ không thể nhận dạng bạn từ dữ liệu này. Bạn có thể phản đối phân tích này hoặc ngăn chặn nó bằng cách không sử dụng các công cụ nhất định. Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy trong chính sách bảo mật sau đây. Bạn có thể phản đối phân tích này. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn dưới đây về cách thực hiện các lựa chọn của bạn trong vấn đề này.

 1. Thông tin chung và thông tin bắt buộc

Bảo vệ dữ liệu

Những người điều hành website này rất coi trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi coi những liệu cá nhân là bảo mật và tuân thủ theo các luật lệ và quy định về bảo mật và bảo vệ thông tin. Nếu bạn truy cập website này, nhiều mẩu thông tin cá nhân của bạn được thu thập. Thông tin cá nhân là bất cứ thông tin nào để nhận diện ra bạn. Chính sách riêng tư này giải thích những thông tin nào được thu thập và được sử dụng vào việc gì. Chính sách cũng giải thích mục đích và việc thu thập xảy ra như thế nào.

Xin lưu ý thông tin có thể bị rò rỉ qua internet (ví dụ như giao tiếp bằng emai). Vì vậy việc bảo mật hoàn toàn thông tin khi truy cập qua đơn vị thứ ba là không khả thi.

Bên chịu trách nhiệm là thể nhân hoặc pháp nhân, một mình hoặc cùng với những người khác quyết định các mục đích và phương tiện xử lý dữ liệu cá nhân (tên, địa chỉ email, v.v.).

Thông báo về đơn vị chịu trách nhiệm với website

Người chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu website:

Camille Van Klaveren

Điện thoại: +33 6 24 06 12 69

E-Mail: camille@elihw.org

Bên chịu trách nhiệm là thể nhân hoặc pháp nhân, một mình hoặc cùng với những người khác quyết định các mục đích và phương tiện xử lý dữ liệu cá nhân (tên, địa chỉ email, v.v.).

Hủy bỏ sự sự cho phép xử lý dữ liệu của bạn

Nhiều hoạt động xử lý dữ liệu chỉ được thực hiện với sự đồng ý rõ ràng của bạn. Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của bạn bất cứ lúc nào sự hủy bỏ có hiệu lực sau đó. Việc hủy bỏ có thể được thông báo qua email. Dữ liệu được xử lý trước khi chúng tôi nhận được yêu cầu hủy bỏ của bạn vẫn hợp pháp.

Quyền khiếu nại với cơ quan quản lý

Nếu luật bảo vệ dữ liệu bị đã vi phạm, người bị ảnh hưởng có thể nộp đơn khiếu nại với các cơ quan quản lý có thẩm quyền.

Quyền truy cập dữ liệu

Bạn có quyền có dữ liệu mà chúng tôi xử lý dựa trên sự đồng ý của bạn hoặc các thỏa thuận tự động do bạn điền hoặc được gởi qua bên thứ ba. Nếu bạn yêu cầu chuyển dữ liệu trực tiếp cho một bên có trách nhiệm khác, việc này sẽ chỉ được thực hiện trong phạm vi khả thi về mặt kỹ thuật.

Mã hóa SSL hoặc TLS

Trang web này sử dụng mã hóa SSL hoặc TLS vì lý do bảo mật và để bảo vệ việc truyền nội dung bí mật, chẳng hạn như các câu hỏi bạn gửi cho chúng tôi với tư cách là nhà điều hành trang web. Bạn có thể nhận ra một kết nối được mã hóa trong dòng địa chỉ của trình duyệt của bạn khi nó thay đổi từ  “http: //” thành “https: //” và biểu tượng khóa được hiển thị trên thanh địa chỉ của trình duyệt. Nếu mã hóa SSL hoặc TLS được kích hoạt, dữ liệu bạn chuyển cho chúng tôi không thể được đọc bởi bên thứ ba.

Thông tin, chặn, xóa

Theo luật pháp cho phép, bạn có quyền được cung cấp miễn phí  bất cứ lúc nào thông tin về bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn được lưu trữ cũng như nguồn gốc của nó, người nhận và mục đích được xử lý. Bạn cũng có quyền sửa chữa, chặn hoặc xóa dữ liệu này. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng địa chỉ được cung cấp trong thông báo pháp lý của chúng tôi nếu bạn có thêm câu hỏi về chủ đề dữ liệu cá nhân.

Phản đối email quảng cáo

Chúng tôi nghiêm cấm việc sử dụng dữ liệu liên lạc được công bố trên website cho mục đích  gửi tài liệu quảng cáo hoặc gửi  thông tin không được yêu cầu rõ ràng. Nhà điều hành trang web có quyền thực hiện hành động pháp lý cụ thể nếu tài liệu quảng cáo, chẳng hạn như spam email, được nhận khi chưa có sự cho phép.

 1. Thu thập dữ liệu trên trang web của chúng tôi

Cookies

Một số trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Cookies không gây hại cho máy tính của bạn và không chứa bất kỳ virus nào. Cookie giúp làm cho trang web của chúng tôi thân thiện hơn, hiệu quả hơn và an toàn hơn. Cookies là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên máy tính của bạn và được trình duyệt của bạn lưu lại.

Hầu hết các cookie mà chúng tôi sử dụng được gọi là cookie phiên phiên. Chúng sẽ tự động bị xóa sau  khi bạn ghé thăm website. Các cookie khác vẫn còn trong bộ nhớ của bạn cho đến khi bạn xóa chúng. Những cookie này cho phép nhận ra trình duyệt của bạn khi bạn truy cập trang web lần sau.

Bạn có thể định cấu hình trình duyệt của mình để thông báo cho bạn về việc sử dụng cookie để bạn có thể quyết định tùy từng trường hợp cụ thể có chấp nhận hoặc từ chối cookie. Ngoài ra, trình duyệt của bạn có thể được cấu hình để tự động chấp nhận cookie trong một số điều kiện nhất định hoặc luôn từ chối chúng hoặc để tự động xóa cookie khi đóng trình duyệt của bạn. Vô hiệu hóa cookie có thể giới hạn chức năng của trang web này.

Các cookie cần thiết để cho phép liên lạc điện tử hoặc cung cấp các chức năng nhất định bạn muốn sử dụng (chẳng hạn như giỏ hàng) được lưu trữ theo Điều. 6 đoạn 1, khoản f của luật DSGVO. Nhà điều hành trang web có lợi ích hợp pháp trong việc lưu trữ cookie để đảm bảo dịch vụ kỹ thuật được tối ưu hóa. Nếu các cookie khác (như những cookie được sử dụng để phân tích hành vi lướt web của bạn) cũng được lưu trữ, chúng sẽ được xử lý riêng trong chính sách bảo mật này.

Tệp nhật ký máy chủ

Nhà cung cấp trang web sẽ tự động thu thập và lưu trữ thông tin mà trình duyệt của bạn tự động truyền tới chúng tôi trong các “tệp nhật ký máy chủ”. Chúng bao gồm::

 • Loại trình duyệt và phiên bản trình duyệt
 • Hệ điều hành được sử dụng
 • URL giới thiệu
 • Tên máy chủ của máy tính truy cập
 • Thời gian yêu cầu máy chủ
 • Địa chỉ iP

Những dữ liệu này sẽ không được kết hợp với dữ liệu từ các nguồn khác.

Cơ sở để xử lý dữ liệu là Điều 6 (1) (f) luật  DSGVO, cho phép xử lý dữ liệu để thực hiện hợp đồng hoặc các biện pháp sơ bộ cho hợp đồng.

Mẫu liên hệ

Nếu bạn gửi câu hỏi cho chúng tôi qua biểu mẫu liên hệ, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu được nhập trên biểu mẫu, bao gồm các chi tiết liên hệ bạn cung cấp, để trả lời câu hỏi của bạn và bất kỳ câu hỏi tiếp theo nào. Chúng tôi không chia sẻ thông tin này mà không có sự cho phép của bạn.

Do đó, chúng tôi sẽ xử lý bất kỳ dữ liệu nào bạn nhập vào biểu mẫu liên hệ chỉ với sự đồng ý của bạn theo Điều 6 (1) (a) luật DSGVO. Bạn có thể hủy bỏ sự đồng ý của bạn bất cứ lúc nào. Sự hủy bỏ có thể thông báo qua email. Dữ liệu được xử lý trước khi chúng tôi nhận được yêu cầu của bạn vẫn hợp pháp.

Chúng tôi sẽ giữ lại dữ liệu bạn cung cấp trên biểu mẫu liên hệ cho đến khi bạn yêu cầu xóa nó, hoặc hủy bỏ sự cho phép việc lưu trữ hoặc mục đích lưu trữ của nó không còn liên quan nữa (ví dụ: sau khi hoàn thành yêu cầu của bạn). Bất kỳ quy định bắt buộc nào, đặc biệt là các quy định liên quan đến thời gian lưu giữ dữ liệu bắt buộc, vẫn không bị ảnh hưởng bởi quy định này.

 1. Phân tích và quảng cáo

Phân tích Google

Trang web này sử dụng dịch vụ phân tích trang web được phát triển bởi Google. Google Analytics sử dụng cookie. Đây là những tệp văn bản được lưu trữ trên máy tính của bạn và cho phép bạn phân tích việc sử dụng trang web của bạn. Với mục đích này, thông tin được tạo bởi cookie về việc sử dụng trang web này được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi. Địa chỉ IP được ẩn danh trước khi lưu.

Cookies vẫn còn trên thiết bị của bạn cho đến khi bạn xóa chúng.

Cookies được lưu trữ trên cơ sở của Điều. 6 đoạn 1 khoản f luật  DSGVO. Nhà điều hành trang web có lợi ích hợp pháp trong phân tích ẩn danh về hành vi của người dùng để tối ưu hóa cả trang web và quảng cáo.

Thông tin được tạo bởi cookie về việc sử dụng trang web này sẽ không được tiết lộ cho bên thứ ba. Bạn có thể ngăn việc lưu trữ cookie bằng một cài đặt tương ứng của phần mềm trình duyệt của bạn; tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu bạn làm điều này, bạn có thể không thể sử dụng tất cả các tính năng của trang web này trong phạm vi tối đa có thể.

 1. Plugin và công cụ

YouTube

Trang web của chúng tôi sử dụng các plugin từ YouTube, được điều hành bởi Google. Nhà điều hành các trang này  là YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Hoa Kỳ.

Nếu bạn truy cập một trong các trang của chúng tôi có plugin YouTube, kết nối với máy chủ YouTube sẽ được thiết lập. Tại đây, máy chủ YouTube được thông báo về trang nào bạn đã truy cập.

Nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản YouTube của mình, YouTube cho phép bạn liên kết trực tiếp hành vi duyệt web của mình với hồ sơ cá nhân. Bạn có thể ngăn chặn điều này bằng cách đăng xuất khỏi tài khoản YouTube của bạn.

YouTube được sử dụng để giúp làm cho trang web của chúng tôi hấp dẫn. Điều này tạo thành một lợi ích chính đáng theo Điều 6 (1) (f) luật  DSGVO.

Thông tin thêm về việc xử lý dữ liệu người dùng, có thể được tìm thấy trong tuyên bố bảo vệ dữ liệu của YouTube tại: https://www.google.de/intl/de/polaho/privacy

Miễn trừ

Trách nhiệm về nội dung

Là nhà cung cấp dịch vụ, chúng tôi chịu trách nhiệm về nội dung của trang web này. Tuy nhiên, các nhà cung cấp dịch vụ không bắt buộc phải giám sát vĩnh viễn thông tin đã gửi hoặc lưu trữ hoặc tìm kiếm bằng chứng chỉ ra các hoạt động bất hợp pháp.

Nghĩa vụ pháp lý để loại bỏ thông tin hoặc ngăn chặn việc sử dụng thông tin vẫn không bị cản trở. Trong trường hợp này, trách nhiệm pháp lý chỉ có thể tại thời điểm hiểu biết về một hành vi vi phạm pháp luật cụ thể. Nội dung bất hợp pháp sẽ bị xóa ngay lập tức tại thời điểm chúng tôi nhận được kiến ​​thức về chúng.

Trách nhiệm về các liên kết

chúng tôi cung cấp các liên kết đến các trang web bên ngoài của bên thứ ba mà nội dung chúng tôi không có ảnh hưởng. Do đó, chúng tôi không thể chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với các nội dung bên ngoài này. Nhà cung cấp hoặc nhà điều hành tương ứng của các trang luôn chịu trách nhiệm về nội dung của các trang được liên kết.

Các trang web được liên kết đã được kiểm tra về các vi phạm pháp luật có thể có tại thời điểm thiết lập liên kết. Nội dung bất hợp pháp không được phát hiện tại thời điểm liên kết. Sự giám sát vĩnh viễn các nội dung của các trang web được liên kết không thể thực hiện nếu không có dấu hiệu hợp lý về sự vi phạm pháp luật. Liên kết bất hợp pháp sẽ bị xóa ngay lập tức tại thời điểm chúng tôi được biết về chúng.

Bản quyền

Nội dung và các phần tổng hợp được công bố trên các trang web này bởi các nhà cung cấp phải tuân theo luật bản quyền. Tái sản xuất, chỉnh sửa, phân phối cũng như sử dụng bất kỳ loại nào ngoài phạm vi của luật bản quyền cần có sự cho phép bằng văn bản của tác giả hoặc người khởi tạo. Tải xuống và bản sao của các trang web này chỉ được phép sử dụng cá nhân. Việc sử dụng cho mục đích thương mại nội dung của chúng tôi mà không có sự cho phép của người khởi tạo đều bị cấm.

Luật bản quyền của bên thứ ba được tôn trọng miễn là nội dung trên các trang web này không bắt nguồn từ nhà cung cấp. Đóng góp của các bên thứ ba trên trang web này được tuân thủ luật bản quyền. Tuy nhiên, nếu bạn nhận thấy bất kỳ vi phạm luật bản quyền, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi. Nội dung như vậy sẽ được gỡ bỏ ngay lập tức.