Tham gia

BẠN MUỐN THAM GIA CÙNG CHÚNG TÔI?

Có nhiều cách để tham gia và trở thành 1 phần hoạt động của Eurasia, Tinh Trúc Gia và mạng lưới ELI

discussion

Nếu bạn cảm thấy gần gũi với các giá trị và dự án và mong muốn ủng hộ các tích cực công việc của Eurasia, bạn có thể đăng ký thành viên.

icons8-handshake-heart-50

Chúnc tôi nhận tình nguyện viên có kinh nghiệm trong giáo dục đặc biệt, xã hội trị liệu hoặc làm việc biodynamic. Các tình nguyện viên sẽ do bạn bè và đối tác của chúng tôi giới thiệu

guardian

Tinh Trúc Gia hầu như dựa vào nguồn gây quỹ. Một cách để hỗ trợ học viên là bảo trợ phần chi phí của bạn ấy..

icon

Cộng tác

Eurasia mong muốn hợp các với các tổ chức có cùng sứ mạng và triết lý để gia tăng mạng lước trong và ngoài nước của mình.

bowl

Mọi đóng góp đều hữu ích! Bạn có thể hỗ trợ công việc của chúng tôi bằng việc tài trợ 1 lần