ĐÓNG GÓP

Tinh Truc Gia được xây dựng và thành lập bởi Hiệp Hội Eurasia, Thụy Sĩ. Trong những năm đầu tiên, chi phí xây dựng và vận hành trung tâm hoàn toàn dựa vào nguồn gây quỹ. Ngày nay, trung tâm phát triển và tìm những cách sáng tạo để có thể trang trải chi phí vận hành. Hiện tại khoảng phân nữa chi phí vận hành của TTG vẫn dựa vào nguồn gây quỹ và đôi khi có những hoạt động gây quỹ cho những trường hợp đặc biệt. Ví dụ, năm 2019, Eurasia thực hiện chiến dịch gây quỹ để cải tạo một số cơ sở hạ tầng cần thiết cho Trung tâm.

Một số nguồn thu để trang trải chi phí vận hành của TTG:

  • Nguồn gây quỹ phục vụ cho khoảng phân nữa chi phí vận hàn của trung tâm
  • Tinh Truc Gia có giáo dục người lớn và trẻ em được phụ huynh chi trả
  • Sản phẩm tạo ra bởi các học sinh trong các xưởng nghề cũng được bán và đóng góp vào nguồn thu
  • 10% doanh thu từ các chương trình của ELI được chuyển về Eurasia để đóng góp cho các chương trình giáo dục, nhân đạo và sinh thái mà các chương trình của TTG là một phần trong các chương trình này.
  • Các chương trình Eurasia và ELI khác – ví dụ các chương trình Tổ Chức Hạnh Phúc – bao gồm các chương trình đào tạo và retreat được tổ chức bởi Tinh Trúc Gia, từ đó tạo nguồn thu cho Trung Tâm

 

Chúng tôi vẫn cần đến sự hào phó và hỗ trợ của bạn!

Đóng góp trực tuyến

EURASIA VIETNAM

Tài khoản việt nam

ngân hàng á châu (acb)

Tên tài khoản: Eurasia
Số tài khoản: 170543979
Sừit: ascbvnvx

Cám ơn bạn đã đóng góp cho Eurasia

Bạn cũng có thể hỗ trợ bằng cách...

Trở thành thành viên

Nếu bạn cảm thấy gần gũi với các giá trị và dự án và mong muốn ủng hộ các tích cực công việc của Eurasia, bạn có thể đăng ký thành viên

Bảo trợ cho một học viên

Một phần công việc của Eurasia là gây quỹ vận hành cho TTG. Bạn có thể hỗ trợ bằng cách tài trợ cho một bạn học sinh tại Tinh Trúc Gia