BẢO TRỢ MỘT HỌC VIÊN

BẢO TRỢ MỘT HỌC VIÊN

Bạn có thể hỗ trợ Eurasia và Tinh Trúc Gia bằng cách bảo trợ cho một học viên

Tổng chi phí một tháng cho một học viên là $120 bao gồm các chi phí sau:

  • Phí nội trú: $40/ tháng
  • Thực phẩm: $40/ tháng
  • Học phí: $40/ tháng

Chúng tôi rất vui nếu bạn có thể cam kết thời gian hỗ trợ ít nhất 3 năm, nhưng mọi khoản đóng góp đều được chào  đón. Nếu bạn đồng ý bảo trợ cho một bạn học viên, xin liên lạc chúng tôi qua email: hai@elihw.org 

Khi bạn bày tỏ mong muốn hỗ trợ 1 bạn học viên tại Tinh Trúc Gia, chúng tôi sẽ gởi riêng cho bạn tên, hình ảnh và tiêu sử vắn tắt của bạn học viên mà bạn đang hỗ trợ. Chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bạn các cập nhật về cuộc sống tại Tịnh Trúc gia và về bạn học viên mà bạn đang bảo trợ. 

Tịnh Trúc Gia cũng có nhà khách, nên nếu bạn vô tình ghé thăm Việt Nam, bạn có thể đến thăm Tịnh Trúc gia và gặp gỡ học viên mà bạn đang bảo trợ, cũng như đội ngũ của chúng tôi.