Chúng tôi là ai?

Nguồn gốc các cam kết của
Eurasia

Hoạt động của chúng tôi

Các hoạt động của Eurasia:
giáo dục đặc biệt, xã hội trị liệu,
đào tạo

Tham gia cùng chúng tôi

Tham gia tình nguyện, tài trợ, hợp tác, trở thành một phần của Eurasia

Phẩm giá, Cơ hội, Trao quyền

SÁNG TẠO XÃ HỘI
& QUAN TÂM TOÀN CẦU

Hiệp Hội Eurasia về Phát triển Giáo Dục Chữa Lành tại Việt Nam hoạt động hơn 20 năm để chăm sóc cho trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật. Mục tiêu nhằm hỗ trợ và tư vấn các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục đặc biệt và cán bộ giáo dục nhằm thiết lập hệ thống giáo dục hoàn thiện, và trên hết, độc lập khỏi các nguồn viện trợ từ bên ngoài, đảm bảo sự tự chủ, trao quyền và bền vững của các dự án.

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Các lĩnh vực Eurasia đang phát triển:

CÁC DỰ ÁN

Kể từ khi thành lập, Eurasia thúc đẩy Hạnh Phúc và An Lạc thông qua các dự án khác nhau

Bạn muốn tham gia?

ĐĂNG KÝ TÌNH NGUYỆN

Chúng tôi nhận tình nguyện viên có kinh nghiệm trong giáo dục đặc biệt, xã hội trị liệu hoặc nông nghiệp biodynamic do bạn bè hoặc các đối tác giới thiệu. Với tình nguyện viên không thuộc mạng lưới, chúng tôi sẽ xem xét từng trường hợp tùy vào động lực tham dự. Đối với các tình nguyện viên tham gia dưới 3 tháng sẽ tự túc visa.

HƯ VIỆN HÌNH ẢNH