Vỹ tham gia đội ngũ ELI vào tháng 8 năm 2018, với tư cách là điều phối dự án Trường Học Hạnh Phúc. Dự án muốn mang sự chú tâm và giáo dục sự quan tâm đến với học sinh các trường công lập tại Huế. Một phần thời gian, Vỹ hỗ trợ Tịnh Trúc Gia tại lớp Thanh Thiếu Niên, Nhà Trẻ và các dự án khác. Hành trình này, với cô, là một cơ hội để xóa bỏ và học lại về chính mình, về sự quan tâm và về tình thương.
Vỹ thích viết; cô làm thơ và viết truyện thiếu nhi. Cô thích chia sẻ với những trang viết của mình với những người thương quý.