Tu Pham-Van

Thầy Tú là giám đốc của Tịnh Trúc Gia. Thầy đã nhiều lần đến Le Béa – một cộng đồng Camphill tại Pháp – để cùng sống và làm việc với người khuyết tật, đồng thời để xây dựng kết nối với cộng đồng Camphill trên toàn thế giới. 

Thầy đã từng làm việc 2 năm tại Trường Tinh Thương ở Chùa Long Thọ với người khuyết tật, mở ra xưởng làm mứt đầu tiên tại đây. Cùng với thầy Trần Minh Khánh, thầy Tú đã theo dõi quá trình xây dựng cộng đồng Tịnh Trúc Gia. Thầy hiện đang phụ trách công tác quản lý thường nhật ở Tịnh Trúc Gia và sự an lạc của cộng đồng. Thầy là thành viên của ban quản lý Eurasia và Tịnh Trúc Gia.

 

Thầy công tác và sinh sống cùng với vợ – cô Trinh- và hai cô con gái đáng yêu tại Huế.