Trần Minh Khánh

Thầy Khánh là đại diện của Eurasia tại Việt Nam. Thầy đã được đào tạo về mảng Giáo Dục Đặc Biệt trong 4 năm, từ năm 1998 -2002, tại quỹ Perceval, St Prex, Thụy Sĩ. Từ khi trở lại Việt Nam (năm 2002), Khánh đã theo dõi rất nhiều các dự án của Eurasia. Thầy rất tích cực trong việc đào tạo và theo dõi đội ngũ tại Huế.

Thầy Khánh hiện đang quản lý một văn phòng Phát Hiện và Can Thiệp Sớm ở thành phố Hồ Chí Minh. Thầy đã hoàn tất khóa tu nghiệp Can Thiệp Sớm tại bệnh viện Geneva (Thụy Sĩ)

Thầy Khánh cũng là một tập huấn viên của ELI, hiện đang hoạt động trong dự án Trường Học Hạnh Phúc tại Huế. Thầy cũng chung sức trong các dự án liên quan đến mảng Doanh Nghiệp Hạnh Phúc tại Việt Nam. 

Thầy sống cùng vợ và các con gái tại thành phố Hồ Chí Minh.