Sara Martine Serrano

 

Sara là thành viên sáng lập nên Hiệp Hội Eurasia. Những ngày đầu tiên tại trường Tình Thương tại Thủy Biều (Huế), cô đã dành 3 tháng hỗ trợ hoạt động của trường. Ngôi trường này được thành lập năm 2000 bởi Eurasia và ông Allan Sansler, cho những trẻ em khuyết tật nặng.
Sara là một nhà giáo dục đặc biệt tại Quỹ Perceval, St Prex, Thụy Sĩ.
Khi thành lập Tịnh Trúc Gia, cô, một lần nữa, quay trở lại và dành 6 tháng ở Huế để giúp đỡ những bước đầu. Cộng đồng rất trân quý sự giúp đỡ của cô và mong cô sẽ sớm quay lại.