Sam là kế toán của Quỹ và Hiệp Hội Eurasia. Anh sống ở Thụy Sĩ cùng gia đình. Anh là một bằng hữu tốt và đã hỗ trợ rất nhiều. Thật không thể tưởng tượng được chúng tôi sẽ như nào nếu vắng anh!