Nguyễn Phước Hải

Thầy Nguyễn Phước Hải là Quản lý Dự án của Hiệp Hội Eurasia. Thầy Hải tham gia vào các mảng giáo dục, giáo dục đặc biệt, trị liệu xã hội, sinh thái học và GNH – Tổng chỉ số Hạnh Phúc.

Học viện Eurasia vì Hạnh Phúc và An Lạc (ELI) mang đến những chương trình trải nghiệm, dẫn dắt người tham dự đi qua một quá trình chuyển hoá từ bên trong để rồi kiến tạo cộng đồng hạnh phúc và bền vững hơn.

Thầy Hải yêu thích việc kết nối mọi người. Thầy đã giúp kết nối Eurasia với nhiều người trẻ, các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam và khắp thế giới. Đồng thời, giúp tổ chức nắm bắt được nhu cầu và động lực của thế hệ trẻ.

Đại diện Học viện Eurasia – ELI, cùng với các đồng nghiệp của mình, ELI đang phát triển Chương trình Trường Học Hạnh Phúc tại Huế.

Thầy cũng là tập huấn viên trong chương trình Hạnh Phúc của Công ty Biti’s
Cái tên Phước Hải (Đại Dương của những May Mắn) thực sự rất hợp với thầy.