Ngan trở thành thành viên hiệp hội vào tháng 5/2018. Cô đang trên chặng đường học hỏi để trở thành một nhà trị liệu xã hội và một tập huấn viên Giao Tiếp Phi Bạo Lực. Cô cũng yêu thích công việc của mình trong dự án Trường Học Hạnh Phúc, nơi mà cô làm việc trực tiếp với giáo viên tại các trường công lập để triển khai dự án. Với những điều đang làm, cô hi vọng mình có thể đóng góp khiêm tốn vào một nền giáo dục hữu ích cho cuộc sống.
Ngân tốt nghiệp chuyên ngành truyền thông tại ĐH RMIT. Cô từng viết bài và làm việc với tư cách là một nhân viên truyền thông.