Marie-Fleur Baeriswyl

Marie Fleur nghiên cứu về Giáo Dục Xã Hội và có 10 năm làm việc với trẻ em cũng như trẻ vị thành niên cần hỗ trợ đặc biệt. Gần đây, cô làm việc với người tị nạn trong các vườn cộng đồng, mang lại một định hướng mới trong sự nghiệp của cô.
Cô đã làm với Hiệp Hội Eurasia từ năm 2015 và cô hiện là Chủ Tịch Hiệp Hội. Cô tham gia vào việc tổ chức các sự kiện gây quỹ và điều phối các sự kiện và các khóa tu tập của ELI, về chú tâm và sinh thái học chiều sâu.
Hiện tại, Marie đang tạm dừng các hoạt động để coi sóc em bé mới sinh và cộng đồng mà cô đang cùng chung sống tại Thụy Sĩ