Lisi Ha Vinh

 

Cô Lisi đã sống và làm việc với trẻ khuyết tật gần 30 năm. Cô là một nhà trị liệu nghệ thuật, giáo viên giáo dục đặc biệt. Cùng với chồng và 2 con, cô đã chung sống với 7 trẻ khuyết tật trong 12 năm trong một cộng đồng Camphill. 

Lisi là giám đốc của Quỹ Eurasia. Cô hiện đang sống và làm việc tại Thụy Sĩ và Việt Nam. Thầy Thọ và Cô Lisi có 5 cháu nội/ngoại. Cô Lisi rất tích cực trong nhiều phong trào hòa hình khác nhau – ví dụ như Global Peace Initiative for Women.

Cô Lisi và Thầy Thọ thực hành thiền tập và hướng dẫn thiền tập trong một khóa tu mỗi mùa hè tại Chandolin, trên dãy Alps thuộc Thụy Sĩ.