Jana Castles

Jana đã làm việc với trẻ em với nhu cầu đặc biệt trong 7 năm (2010-2017) tại quỹ Perceval, Thụy Sĩ. Cô nghiên cứu tâm lý tại Ai Len và đã hoàn tất khóa phương pháp sư phạm ở Thụy Sĩ. Cô tham gia đội ngũ Eurasia vào năm 2016 và đã điều phối các khóa tu tập của ELI về mảng sinh thái học chiều sâu và chú tâm.
Cô hiện đang dành thời gian để khám phá thế giới và học hỏi từ những nền văn hóa khác nhau, để định hướng mình sẽ đóng góp vào việc chữa lành trái đất như thế nào. Từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2018, cô làm việc tại Tịnh Trúc Gia để xây dựng một khóa tập huấn và thực hiện một số buổi tập huấn trong mảng giáo dục đặc biệt nói chung và về Tự Kỷ nói riêng cho đội ngũ giáo viên trẻ.