Jacoba Harm

Lớn lên cùng ông bà trong một trang trại sinh thái học năng động, khi còn bé, Jacoba đã yêu và quan tâm sâu sắc đến đất mẹ.
Vào năm 2013, cô tham gia chương trình Lý Thuyết U và Tổng Hạnh Phúc Quốc Dân, tình nguyện tại Tịnh Trúc Gia và bắt đầu học về lý thuyết kinh tế mới tại Đức. Từ năm 2018, cô tham gia vào ELI Learning Lab, bên cạnh hoàn tất khóa thạc sĩ về Đạo Đức Tổ Chức. .