Camille Van Klaveren

Camille tham gia đội ngũ Eurasia/ ELI vào năm 2017, bởi cô tin những dự án của Eurasia thực sự là hiện thân của hệ giá trị mà cô đã khám phá tại Bhutan qua chương trình Right Livelihood.
Camille học ngành Nghệ Thuật và Khoa Học tại UCL, và đang theo học chuyên ngành Giáo Dục tại trường ĐH Paul Valery (Pháp). Camille đang hoàn tất luận văn thạc sĩ dựa trên quá trình triển khai dự án Trường Học Hạnh Phúc tại Việt Nam. Cô cũng đang trong quá trình đào tạo của chương trình Giảm Căng Thẳng Dựa Trên Chú Tâm (Mindfulness-based Stress Reduction (MBSR).