Arnaud Durand

Arnaud là một tập huấn viên về giáo dục cảm xúc, một người điều phố và nhà hòa giải.
Công việc của Arnaud coi trọng chất lượng của các mối quan hệ giữa những bên liên quan và giúp họ đạt được điều họ mong muốn một cách lâu dài.
Arnaud cũng là quản lý dự án của quỹ Education4Peace – một tổ chức vận động tích hợp giáo dục cảm xúng vào quá trình giáo dục thế hệ tương lai.
Arnaud cũng là một trong những người đồng sáng lập Tổng Hạnh Phúc Quốc Gia tại Thụy Sĩ, một Viện Chính Sách để quán chiếu, xem xét một góc nhìn toàn diện hơn về Phát Triển và hành động để giúp những đổi thay này trở thành hiện thực.
Arnaud là Phó Chủ Tịch của Học Viện Eurasia về hạnh phúc và an lạc, nhắm đến việc xúc tiến hòa bình và phi bạo lực.