Andres Pappe

Thầy Andres là một trong những thành viên sáng lập nên hiệp hội Eurasia và là một giáo viên kì cựu tại Quỹ Perceval. Thầy đã 9 lần đến Huế để tập huấn cho các giáo viên giáo dục đặc biệt, trong Tịnh Trúc Gia và trong các trường học.

Thầy đã giới thiệu nhạc kịch và nhiều lý thuyết khác như các phương thức trị liệu.