HOC VIÊN EURASIA

Học viên Eurasia về Hạnh Phúc và An Lạc

ELI là một chương trình của Tổ Chức Eurasia, mà thông qua đó chúng tôi phát triển các quy trình học tập toàn diện và liên ngành, cung cấp hỗ trợ cho các tổ chức và tổ chức các sự kiện để thúc đẩy thay đổi cá nhân và tập thể một cách sâu sắc.

Lịch sử

Từ năm 1999, Học viện Hạnh phúc và An Lạc Eurasia đã thực hiện các khóa đào tạo đầu tiên nhằm đáp ứng nhu cầu chuyên môn trong lĩnh vực giáo dục đặc biệt và trị liệu xã hội. Từ năm 1999 đến nay, các khóa đào tạo đã được tổ chức nhiều lần trong năm xung quanh chủ đề giáo dục đặc biệt và xã hội trị liệu, chủ yếu diễn ra ở Huế.

Theo thời gian, các chuyên đề đào tạo của chúng tôi mở rộng bao gồm sinh thái học, nông nghiệp biodynamic, xây dựng đội ngũ, đào tạo giảng viên, chánh niệm và đạo đức, Tổng Hạnh Phúc Quốc Gia, và học tập cảm xúc & xã hội. Bạn có thể khám phá các khóa đào tạo trước đây được đưa ra bởi ELI tại đây.

Vào năm 2015, Học viện Eurasia (ELI) được thành lập chính thức, để chia sẻ kinh nghiệm thực tế và các khóa đào tạo của Eurasia rộng rãi hơn, không chỉ ở Việt Nam mà cả quốc tế.

Ngày nay, thông qua việc đào tạo Hạnh Phúc và An lạc (ELI), Eurasia cung cấp các trường trình đào tạo sự chuyển hóa bằng việc mở ra các không gian đồng kiến tạo tương lai.

CHÚNG TÔI TIN

Một mô hình phát triển mới – có hệ thống, toàn diện, bền vững và công bằng – có thể khả thi bằng cách phát triển Kỹ năng Hạnh phúc cá nhân và tập thể. Mô hình phát triển hiện tại – thường được biểu thị bằng GDP – không xem xét mục tiêu cuối cùng của mỗi con người: hạnh phúc.

 

CHÚNG TÔI PHÁT TRIỂN

Không gian học tập trải nghiệm kết nối sự chuyển hóa cá nhân và đổi mới xã hội tương thích với sự hình thành mô hình phát triển mới này

 

CHÚNG TÔI LÀM VIỆC

Thông qua các quá trình hợp tác để kiến tạo và phát triển các điều kiện cho sự hình thành của mô hình phát triển mới này.

Triết lý của chúng tôi

HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC

— không thể bị nhầm lẫn với tâm trạng ‘cảm thấy tốt’ trên bề mặt,sự đấu tranh cho những lạc thú cá nhân và nhất thời Hạnh phúc đích thực có thể đạt được nếu một cá nhân có cơ hội: – Học để sống hết tiềm năng của mình: kiến thức, năng lực, kỹ năng, năng khiếu và sự sáng tạo –Học tập để sống hòa hợp với người khác, tạo mối quan hệ ý nghĩa, trở thành công dân có trách nhiệm và góp phần cho hạnh phúc xã hội –học tập để tôn trọng và bảo vệ môi trường mỏng manh và sống hòa hợp với Thiên Nhiên

 

 TỔNG HẠNH PHÚC QUỐC GIA

là một tầm nhìn phát triển được khai sinh ở Bhutan. Tổng Hạnh Phúc Quốc Gia (GNH) tìm một con đường ‘trung đạo’ kết hợp giữa phát triển kinh tế – xã hội công bằng với bảo vệ môi trường, thúc đẩy văn hóa và quản trị tốt. Tầm nhìn tiên phong này dẫn dắt sự phát triển và thiết lập chính sách của Bhutan phù hợp với các bối cảnh xung quanh. Mô hình GNH tìm một sự cân bằng giữa các điều kiện nội tại và ngoại tại giúp tạo ra hạnh phúc và an lạc